Training “Ik ben Speciaal”

Ik ben speciaal is een programma voor psycho-educatie met als doel kinderen en adolescenten met autisme zelfkennis bij te brengen, dit wil zeggen kennis van (het eigen) autisme en hoe ermee om te gaan.

Een begeleider van Zorgbureau de Puzzel doorloopt met het kind/ adolescent een aantal werkbladen waarin de verschillende onderwerpen aan bod komen.

De werkbladen worden aangepast op het kind/ adolescent, zodat “Ik ben speciaal” op maat en geïndividualiseerd aangeboden kan worden. Zo ontstaat telkens een uniek en creatief boek over het kind/ de adolescent.

De methode is geschikt voor zowel jongere kinderen als adolescenten en volwassenen met een verstandelijke beperking of een normale begaafdheid.

DTT

DTT staat voor Discrete Trial Teaching en is een behandelmethode die gebruikt kan worden met kinderen met (een vermoeden van) autisme en/of een ontwikkelingsachterstand.

De DTT-training bestaat uit meerdere trainingssessies. Tijdens een trainingssessie oefenen we met het kind alle vaardigheden. Elke vaardigheid bestaat uit deelvaardigheden, die één voor één worden aangeleerd totdat het kind de vaardigheid volledig beheerst. We belonen het gewenst gedrag; problematisch gedrag negeren we.

Tijdens de training geven we veel hulp om te voorkomen dat uw kind fouten maakt. Hierdoor neemt de kans op beloning toe en is de training leuk! We betrekken de ouder zoveel mogelijk actief bij de training, zodat de vaardigheden die we in de training oefenen ook makkelijk thuis toegepast kunnen worden. De benaderingswijze thuis en in de training komt daardoor zoveel mogelijk overeen.