Ambulante zorg

Zorgbureau De Puzzel biedt professionele ambulante begeleiding aan cliënten die een diagnose hebben, zoals Autisme Spectrum Stoornis (ASS), AD(H)D of gedragsproblemen in combinatie met een normaal tot hoog intelligentieniveau.

Onze begeleiding richt zich op diverse gebieden:

  • Hulp bij terugkerende algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL);
  • Begeleiding bij het plannen en structureren van het huiswerk en schoolse taken;
  • Het bevorderen van sociale vaardigheden;
  • Het krijgen van inzicht en omgaan met hun beperking;
  • Ontlasting van het gezinssysteem. Hierbij biedt Zorgbureau De Puzzel gespecialiseerde begeleiding wanneer ouders niet thuis zijn.

Externe begeleiding kan bestaan uit begeleiding bij bezoek aan een arts of GGZ, of uit ondersteuning bij een zorgvraag op school.

Aan de hand van het gezinsplan van de cliënt en/of de ouders wordt een begeleidingsplan opgesteld met zorgdoelen. De zorgdoelen worden eens per kwartaal geëvalueerd en bijgesteld. Bij PGB cliënten vanuit de WLZ wordt er gewerkt met een zorgschema. Hierin wordt precies omschreven wat er tijdens het zorgmoment wordt gedaan.

IAG / Intensieve ambulante gezinsbehandeling
De ambulant hulpverlener helpt (multi)probleem gezinnen hun regie terug te pakken. Gezinnen worden ondersteunt door samenwerking, een oplossingsgerichte aanpak en empowerment.

Kortdurende ambulante hulpverlening
De ambulant hulpverlener kijkt samen met de cliënt en overige gezinsleden naar hoe de cliënt het beste in zijn/haar kracht kan worden gezet. Zij gebruikt hierbij verschillende tools om inzicht te verwerven. Praktische haalbare doelstellingen en oplossingsgerichte werkvormen voeren de rode draad in de begeleiding.

Groepsopvang

Zorgbureau De Puzzel biedt groepsopvang aan cliënten die een diagnose hebben. De groepsopvang vindt plaats op woensdagmiddag, zaterdag en tijdens schoolvakanties.

Tijdens de groepsopvang wordt er in kleine groepen gewerkt. Daarnaast is het belangrijk dat er wordt gewerkt aan het bevorderen van sociale vaardigheden, stimuleren van contact met leeftijdsgenoten en begeleiding bij het uitvoeren van algemeen dagelijkse levensverrichtingen.

Voorbeelden van activiteiten die bij de groepsopvang plaatsvinden zijn o.a. themagericht knutselen (herfst, sinterklaas, etc.), zwemmen, midgetgolf, bowlen, gezelschapsspelen en speeltuinbezoek. Activiteiten worden aangepast aan de leeftijd en interesses van de cliënten. Op verzoek kan er aansluitend op de groepsopvang een avondmaaltijd genuttigd worden.

Eén keer per maand worden er puberactiviteiten georganiseerd. Er wordt dan met een groep van minimaal vier jongeren een activiteit ondernomen. Het plezier staat voorop, maar er wordt ook gewerkt aan sociale vaardigheden en interactie in de groep. Voorbeelden van de activiteiten zijn poolen, darten, zwemmen en een bezoek aan de sportschool.

Tevens worden er één keer per maand meidenactiviteiten georganiseerd. Een groep van minimaal vier meiden gaat dan een middag creatief aan het werk. Naast plezier wordt er deze middag gewerkt aan sociale vaardigheden en interactie in de groep. Voorbeelden van de activiteiten zijn spijkerkunst, houtdecoraties maken en een eigen high tea bereiden.

Woonvorm

Doel en doelgroep

De woonvoorziening van Zorgbureau De Puzzel is bedoeld als een tijdelijke voorziening.

Jongvolwassenen (man/vrouw) van 16 tot 20 jaar zijn welkom om te komen wonen als er sprake is van een psychische problematiek (bijvoorbeeld, ADHD en/of ASS) en een normaal tot beneden gemiddeld intelligentieniveau. Gezien de slaapkamers in de woning alleen bereikbaar zijn met de trap, is het van belang dat jongeren fysiek in staat zijn om zelfstandig op de eerste etage te komen.

De voorwaarde voor plaatsing is dat een jongere een vorm van dagbesteding heeft, zoals school, werk of stage. Een jongere woont maximaal 4 jaar bij Zorgbureau De Puzzel, maar kan ook eerder uitstromen naar een andere woning/woonvorm. Tijdens het verblijf wordt met elkaar onderzocht en besproken welke plek het beste aansluit bij de jongvolwassene.
Gedurende het traject van beschermd wonen is het streven dat jongvolwassenen op termijn zoveel mogelijk zelfverantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun woonsituatie en de financiering daarvan. Dit wordt bereikt door het aanbieden van vaardighedentraining en het bieden van ondersteuning op sociaal emotioneel gebied. Elke jongvolwassene heeft zijn/haar eigen begeleidingsplan. Naast de dagelijkse begeleiding heeft de jongvolwassene wekelijks individuele begeleiding van zijn/haar mentor.

Logeerhuis De Oplossing

In het monumentale pand van Zorgbureau De Puzzel aan de Zuidzijde Haven 11 in Bergen op Zoom is Logeerhuis De Oplossing gevestigd. Wij bieden vanuit een huiselijke sfeer de gelegenheid om een weekend te logeren voor kinderen en jongvolwassenen. Drie keer per maand is er een groep voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar en één keer per maand is er een groep voor pubers en jongvolwassen in de leeftijd van 12 tot 21 jaar. Er is plaats voor maximaal acht cliënten.

Professionele begeleiders bieden de cliënt een ontspannen week(end) binnen de zorg en structuur waar de individuele cliënt behoefte aan heeft. Naast het ondernemen van activiteiten, stimuleren van contact met leeftijdsgenoten en het bevorderen van sociale vaardigheden worden cliënten gestimuleerd op het gebied van zelfredzaamheid, middels het helpen bereiden van de maaltijden en het trainen van de zelfverzorging.

Tijdens vakantieperiodes kunnen cliënten ook terecht bij Logeerhuis De Oplossing.

Het logeerhuis biedt cliënten een ontspannen en veilige plek en ouders worden ontlast in de thuissituatie.

Contact

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Telefonisch via 0164 230 113 of per e-mail: info@zorgbureaudepuzzel.nl