Zorgbureau De Puzzel biedt begeleiding en zorg op maat aan kinderen en (jong)volwassenen met gezins-/gedragsproblemen of een verstandelijke/lichamelijke beperking.

– Ambulante begeleiding
– Begeleiding op school
– Ouderbegeleiding & Opvoedondersteuning
– Begeleide omgang
– Gespecialiseerde logeer- en groepsopvang (Logeerhuis)
– Vakantieopvang
– Beschermd wonen (woonlocatie)
– Diagnostiek
– Dagbesteding

Nieuwe vacatures!

Wij danken onze naam aan onze jeugd en ouders, waarvoor het leven soms één groot puzzelstuk kan zijn om met een beperking om te gaan.
Zorgbureau De Puzzel biedt begeleiding en/of zorg aan huis, op onze eigen locatie of een andere gewenste locatie. Het werkgebied van Zorgbureau De Puzzel is Regio West-Brabant West, West- Brabant Oost en de provincie Zeeland.
U kunt bij ons terecht met een indicatie vanuit de jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en/of een Persoonsgebonden Budget (PGB), vanuit de gemeenten of Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Zorgbureau De Puzzel is gevestigd in het monumentale pand aan de Zuidzijde Haven 11 in Bergen op Zoom. Op deze locatie bieden wij groepsopvang en hebben we de beschikking over een logeerhuis. Logeerhuis De Oplossing biedt logeeropvang aan kinderen en jongvolwassenen tijdens de weekenden en schoolvakanties.

Daarom zijn onze zorg en begeleiding een hele goede keuze

 • Zorg op maat

  Alles is in afstemming met ouders en jeugdigen

 • Korte lijnen

  De zorg is persoonlijk en onderling goed afgestemd

 • Doelgericht

  We overleggen de doelen altijd met u en de verwijzer, wij matchen onze jeugd met onze begeleiders zorgvuldig

 • Betrokken

  Onze medewerkers werken met passie vanuit hun hart voor jeugd

 • Flexibel

  We zijn flexibel en denken graag mee in de mogelijkheden

 • Direct aan de beurt

  Wij hanteren geen wachtlijsten

 • We werken vanuit de richtlijnen Jeugdhulp

Jeugdzorg

Zorgbureau De Puzzel biedt professionele ambulante begeleiding aan cliënten die een diagnose hebben, zoals Autisme Spectrum Stoornis (ASS), AD(H)D of gedragsproblemen.

Verstandelijke en/of
lichamelijke beperking

Zorgbureau De Puzzel biedt professionele ambulante begeleiding en verzorging aan cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De begeleiding en verzorging richt zich op diverse gebieden.

Het laatste nieuws van Zorgbureau De Puzzel