Geslaagd voor de audit!

Zorgbureau De Puzzel voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de managementsysteem normen:
ISO 9001:2015:

Het certificaat is geldig voor de volgende scope:
Bieden van ambulante begeleiding en zorg; groepsopvang, logeren, activiteiten en
beschermd wonen en dagbesteding aan kinderen, (jong-) volwassenen en hun ouders
met een beperking en/ of psychische problematiek.

Het certificaat is geldig tot april 2024.